Thermopanel

Modul THERMOPANEL je vytvorený oceľovými rámami z pozinkovaných tenkostenných profilov, ktoré sú vyplnené stabilizovanými doskami z Neoporu s hrúbkou 200 mm. Oceľové rámy tvoria nosnú konštrukciu segmentov. Vonkajšia konštrukcia nie je spojená s vnútornou konštrukciou, takže je vylúčená možnosť vzniku tepelných mostov. Prepojenie týchto thermopanelov medzi sebou je tvorené spojom perodrážky, ktorý zamedzuje úniku tepla.

Skladba obvodovej steny zaručuje pri nižších nákladoch na materiál vysoký tepelný odpor konštrukcie, čo znamená nízke prevádzkové náklady na vykurovanie.

Pre ďalšiu úpravu povrchu je neobmedzené množstvo použitia klasických stavebných materiálov. Na exteriér aj interiér je možné použiť vonkajšie dodatočné zateplenie v hr. 50 – 100 mm z EPS fasádneho až po klasické omietky, sadrokartón, drevo, keramické obklady a kameň.


Thermopanel s ľubovoľnou povrchovou úpravou vytvorí sendvičovou konštrukciu s tepelným odporom R=8,859 m2 K/W

Thermopanel je klasifikovaný ako ekologicky nezávadný a plne recyklovateľný. Kvalitu výrobku dokladujú príslušné certifikáty

Thermopanel je nenasiakavý a odolný proti vode
Vlhkosť je jedným z najväčších problémov stavieb. Môže viesť k rastu plesní, zhoršovať celistvosť konštrukcie a vytvára nezdravé prostredie v miestnostiach. EPS je v podstate nenasiakavý a neabsorbuje takmer žiadnu vodu a to i v prípade, že je v nej ponorený dlhšiu dobu. Znamená to, že vlhkosť nemá v podstate žiadny vplyv na výborné tepelné izolačné vlastnosti výrobkov z EPS po ich zabudovaní do stavby a pôvodné tepelné izolačné vlastnosti EPS zostávajú po celú dobu životnosti stavby. Polystyrén je odolný proti vode a nemení svoje vlastnosti. Nevytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy, nehnije a neplesnivie.

Thermopanel nepodporuje horenie a je samohasivý
Tepelno-izolačné vlastnosti thermopanelov sú vynikajúce - modul nepodporuje horenie a je samohasivý

Termoizolačné vlastnosti thermopanelu
Tepelný odpor R = 8,859 m2.K/W
Odpor pri prestupe tepla RT = 9,029 m2.K/W
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,111 W/(m2.K)